Dokumenty potřebné k celnímu řízení

-  Plná moc

-  Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list

-  Osv
ědčení o DIČ

-  EKOKOM

-  Dlouhodobé prohlášení dodavatele pro výrobky se statusem preferenčního původu

Užitečné odkazy

Celní správa ČR  
- Potřebné informace a novinky, bez kterých se neobejdete při celním řízení

Celní úřady ČR    - seznam všech celním úřadu v rámci ČR

Pobočky celních úřadů    - seznam poboček celních úřadů v ČR

TARIC CZ     - možnost vyhledávání tarifního zařazení konkrétního zboží

Kurzovní lístky     - m
ěsíční kurzy pro výpočet cla a ostatních poplatků platné k danému dni

Český statistický úřad    - naleznete zde základní pokyny a informace k provád
ění Intrastatu

Ministerstvo financí České republiky

Česká da
ňová správa
Dokumenty ke stažení

plná moc přímá 

plná moc nepřímá
• O NÁS        • SLUŽBY        • DOKUMENTY         • KONTAKT
Copyright © 2007 by "DKTAX"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: dktax@dktax.cz